BIZTONSÁGI AUDIT

A biztonsági audit alkalmazása lehetőséget biztosít egy adott cég számára, hogy biztonsági helyzetéről, körülményeiről pontos képet kapjon. Függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bármilyen vagyonvédelmi, és tűzvédelmi rendszerrel, vagy sem. A biztonsági audit egy tényfeltáró-elemző vizsgálat, melyet a Life-Guard Nonprofit Kft. sokoldalúan képzett szakemberei bevonásával kínál fel partnereinek.

Társaságunk minden új szerződés teljesítésének megkezdése előtt biztonsági auditot hajt végre, mely reális és objektív képet alkot a megbízó számára vagyonvédelmi pillanatnyi helyzetéről, rámutatva, hogy a vállalat biztonsági politikája a feltárt kockázatokkal arányos igényeket és elvárásokat támaszt-e a biztonsági rendszerével szemben. Biztonsági auditot azonban nem csak új szerződés teljesítésének megkezdésekor alkalmaz társaságunk, hanem meghatározott időszakonként végrehajtjuk minden partnerünk vagyonvédelmi rendszerének aktualizálása érdekében.

Az audit lehetővé teszi a Megbízó számára, hogy független szakvéleményt kapjon az általa működtetett védelmi rendszerek hatékonyságáról. A vizsgálat feltárja, hogy az egyes területeken milyen korrekciók vagy fejlesztések alkalmazhatók, illetve szükséges-e azok bevezetése. Az auditálás kiterjed a vagyon-, tűz- és munkavédelmi berendezések minőségére, hatékonyságára, valamint az előírások hiányosságainak feltárására, illetve azok végrehajtására

Az AUDIT legfőbb célja a prevenció. Megismerjük a megbízó aktuális biztonsági helyzetét, az abban rejlő kockázati elemeket és ebben intézkedéscsomagot dolgozunk ki ezek minimalizálására.

A biztonsági átvilágítás menete, hossza és irányultsága sok tényezőtől függ. Ilyenek például a vizsgált szervezet nagysága, annak tevékenységi köre, az eltulajdonításnak kitett vagyon értéke, mérete, darabszáma, mozgatása, tárolás, a feketepiacon történő értékesíthetősége, a hozzáférő személyek száma, jogosultságai. De legalább ilyen fontos vizsgálni nem csak a lopásokból, de a vállalati tulajdon szakszerűtlen, hanyag és gyakran balesetveszélyes kezeléséből adódó veszteségek lehetőségét is.

Védendő érték meghatározása

Könnyű belátni, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat arra a területre, árucikkre kell koncentrálnunk, ami a leginkább veszélyeztetett. Mindenki találkozott már magánemberként a kereskedelemben alkalmazott áruvédelmi címkékkel, melyeket soha nem tesznek fel ásványvízre, de kivétel nélkül megtalálható a márkás röviditalokon.

A védendő érték jellege meghatározza a biztonsági audit forgatókönyvét, és a majdan alkalmazásra kerülő intézkedéseket is.

Védendő érték vagy értékek mozgása

Ha meghatároztuk a védendő értéket, vagyont, teljes részletességgel fel kell mérnünk, merre mozog, hol tárolják és ki, milyen körülmények között fér hozzá, dolgozik vele. Külön jelentőséggel bír – jellemzően termelő üzemek esetében – az anyagáramlás azon pontja, amelynél a nyersanyag (pl. összeszerelés, vagy egyéb feldolgozás révén) már félkész vagy késztermék lesz. Kevés elkövető akar telefon billentyűzetet lopni, de a software-rel feltöltött, félkész telefon vonzereje nagyságrendekkel megnő.

A kockázatelemzésnek ez a legnagyobb jelentőséggel bíró stádiuma, itt kell feltárni a rendszer gyenge pontjait, ekkor kell vizsgálni a klasszikus védelmi alapelvek meglétét, elégséges voltát, illetőleg teljes hiányát.

Ennek keretében vizsgáljuk pl., hogy milyenek a kérdéses termék tárolási körülményei, kik és milyen jogosultsággal férnek hozzá és ez a “hozzáférés” mennyire ellenőrzött módon történik.

Fontos tisztázni a már rendelkezésre álló fizikai biztonság szintjét (kerítések betonfalak, ajtók, páncélszekrény, stb.), az alkalmazott technikai berendezések használhatóságát, valamint az un. élőerős őrzés alkalmasságát.

A biztonsági átvilágítás minden pontjának felsorolása helyett egy példával hadd illusztráljuk a feladat összetettségét.

Egészen eltérő vagyonvédelmi intézkedéseket kell foganatosítani egy áruház polcaira kitett termék, és egy kiállító teremben 3 hónapig kiállított értékes műtárgy, vagy egy készpénzlogisztikával foglalkozó cég értéktárának, esetleg fegyverszobájának védelme során. Az első két esetben bárki a kurrens cikk közelébe “férhet”, míg az utóbbi két esetben az alkalmazott szabályzatok, a telepített technika és a hozzáféréssel rendelkezők köre lényegesen eltér.

Biztonsági rendszer tényleges működése, fenntarthatóság kérdése

Hiába szereltük fel a kapható legkorszerűbb kamerákat és fémkereső detektorokat, építettük a legmagasabb kerítést, telepítettük a legérzékenyebb mozgásérzékelőket és a legújabb kártyaleolvasókat, ha a rendszer napi működésének feltételeit – miután az “újdonság varázsa” elmúlt – nem biztosítjuk, ha nem gyakorlunk rendszeres kontrollt a meglévő eszközök és az azokat működtetni hivatott saját és külsős dolgozók felett. Általános hiba, hogy a sok millióért telepített technikát és a vagyonvédelmi céget “magára hagyják”, a saját dolgozók kapcsolódó kötelezettségeit sem ellenőrzik.

Az eredmény minden esetben ugyanaz. A korrekt módon leszabályozott folyamatok szép lassan ellaposodnak, az addig bezárt ajtók nyitva maradnak, a felszerelt kamerák már nem a kockázatos területek védik, az őrök és feladataik nem alkalmazkodnak a folyamatosan változó körülményekhez. Ha a tulajdonosi kör nem is, de a bűnözők azonnal lereagálják ezeket a “lazaságokat”. Ennek pedig jóval nagyobb lesz a költsége, mint a megelőző és folyamatos kontroll alkalmazásának.

A megbízók igényének függvényében, a biztonsági audit által feltárt kockázatok felszámolására, csökkentésére, vagy egy azonnal bevezethető intézkedés csomagot állítunk össze, vagy – egy folyamatos szakértői együttműködés megléte esetén – kidolgozzuk a gazdálkodó szerv hosszú távú “védelmi stratégiáját” (védelmi koncepcióját), amely már a cég napi működésébe illeszkedő biztonsági szabályzatokat is magába foglalja.

Ebben kíván a Life-Guard Nonprofit Kft. segítő partner lenni, folyamatosan hangsúlyozva a preventív intézkedésekre fordított kiadások megtérülő voltát.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT