Munkavédelem

A munkabiztonsági tanácsadás cégünk alapvető szolgáltatása. A munkabiztonsági és munkaegészségügyi tevékenységünket KKV és multi környezetben is ellátjuk.

Munkahelyi kockázatértékelés készítése

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettség. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és intézkedési tervet készítünk. A követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszicho szociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelését.

Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció

Az építési munkahelyek (ahol egyszerre több munkáltató munkavállalói dolgoznak) a megfelelő együttműködés érdekében fontos a koordináció. A munkavégzés összehangolását a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-Eüm rendelet határozza meg. Ennek a követelménynek megfelelően a helyszínen hangoljuk össze a dolgozók (alvállalkozók) tevékenységét a biztonság érdekében.

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

Telephely engedélyezési eljárásokban való részvétel, igény esetén teljes lebonyolítás

Az új telephelyek első lépése a tevékenység megkezdése előtt munkavédelem szempontjából végezzük a hatósági egyeztetéseket, bejelentéseket, munkabiztonsági dokumentációs kötelezettséget.

Mentési terv készítése

A mentési terv a munkahelyen, munkavégzés közben előfordulható rendellenes körülmények kezelésére (havária helyzetre) szolgál.

A mentési terv feladata kettős

Egyrészt összehangolja, megtervezi a munkáltató tevékenységét a rendellenes körülmények miatt kialakult helyzet felszámolásában. Meghatározza az adott esetekben használható megoldási módokat, szervezési instrukciókat.

Másrészt feladata a munkahelyeken a rendeltetésszerű működés közben bekövetkező olyan nem várt esemény rendezése is, amely magában hordozza a folyamat ellenőrizhetetlenné válását, ezért azonnali beavatkozást igényel.

Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése

A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében a meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket, majd láthatóság szempontjából a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.

Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése

A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes veszélyre és egészségkárosító hatásra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni védőeszközeiket stb. Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő oktatást.

Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé

Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, ki okolható a baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet készítünk, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.

Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé

Az NMH ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek helyszíni képviseletet biztosítunk az ilyen látogatások alkalmával, mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a,ha a munkavédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT